Vancali

Tình yêu cũ


 

Luyên tiếc mà chi cũng đã rồi
Đêm dài khóc hận chỉ riêng tôi
Lung linh bóng nguyệt treo đầu núi
Lấp lánh vì sao phủ ngọn đồi
Lệ thấy cay cay ...mờ khóe mắt
Châu dường mặn mặn ...rát bờ môi
Nay đành giã biệt tình yêu cũ
Nhắc đến thêm buồn chỉ vậy thôi


 5.8.11

Được bạn: HB 09.05.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình yêu cũ"