Vancali

Hoài hương


 

Ngắm ánh sao đêm gửi mấy dòng
Cho đời lữ khách lệ buồn đong
Thuyền nương sóng vỗ sầu duyên bạc
Gió cuốn bèo trôi tủi má hồng
Nhớ mắt người xưa hình lắng đọng
Đan vần thơ cũ ý cuồng ngông
Năm dài viễn xứ thân cô lẻ
Đất mẹ cưu mang giữ chặt long


 

Được bạn: HB 04.04.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hoài hương"