Trung Dũng

Đầu Năm Lễ Phật


 

Mùa xuân nam bộ nắng chang chang
Hoa cúc, hoa mai rộ nở vàng
Người người nô nức đi lễ Phật
Cầu xin năm mới được an khang.


Thắp nén nhang thơm kính cẩn dâng
Lòng thành khấn nguyện ở cái tâm
Mong sao đất nước nhanh đổi mới
Thẳng cánh cò bay biển lúa vàng.


Sánh vai với cường quốc năm châu
Non sông tươi đẹp muôn sắc màu
Nhà nhà hạnh phúc trong no ấm
Tuổi trẻ tài cao lái con tàu. 

Được bạn: HB 07.02.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đầu Năm Lễ Phật"