Vancali

Mừng Xuân Tân Mão


 

Đón mừng Tân Mão sắc hồng tươi
Nếp sống lên hương đẹp cuộc đời
Phóng bút chào Xuân tình gửi bạn
Đề thơ chúc Tết ý trao người
Cọp đi buồn tủi mờ sương khói
Mèo đến yên vui rạng nụ cười
Thư Quán trang đường thêm nhộn nhịp
Kim bằng hội ngộ ấm long tôi


 

Được bạn: HB07.02.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mừng Xuân Tân Mão"