Vancali

Hoàng hôn tím


 

Nắng chiều sắc tím đẹp vầng thơ
Biển hẹn bâng khuâng sóng phủ bờ
Mỏm đá chờ ai hình... khó hiểu
Con tim nhớ bạn dạ khôn ngờ
Thu về để lá buồn chi lạ
Đông đến cho người lạnh lắm cơ
Viễn khách xa nhà đêm khắc khoải
Trông thuyền cập bến mộng hoài mơ


 11.9.10

Được bạn: HB 10.11.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hoàng hôn tím"