Nguyễn Khánh Chân

Bây giờ tháng mấy


 
Tháng mấy  thu về cho lá rơi
Chiều nghiêng  giọt nhớ lặng bên đời
Nhớ  em  ánh mắt màu hoa nắng
Muốn nói nhưng sao.. bỗng nghẹn lời
 
Mượn gió mang dùm một tiếng yêu
Chìều nay mây nhạt nắng cô liêu
Ước chi gói được mùi hương nhớ
Có lẽ tim này bớt hắt hiu
 
Lặng lẽ đi tìm giọt nắng xuân
Nhìn  màu hoa cúc chợt bâng khuâng
Bây giờ tháng mấy rồi em nhỉ ?
Mà tiếng yêu ai  mãi khất lần ..
 
 
Tháng mấy trời vào thu hỡi em
Chiều nay gió bước nhẹ qua thềm
Nắng chia sợi nhớ màu hoa cúc
Ôm  khối u sầu chẳng có tên...

Được bạn: HB 13.10.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bây giờ tháng mấy"