Nhạc Sĩ:
Dân ca Nam bộ
Trình Bày:
Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
Lý Ðất Giồng

Tân cổ giao duyên - Tình yêu
Anbum - Duyen Ngheo  Trên đất giồng mình trồng khoai lang
Trên đất giồng mình trồng dưa gang
Hỡi cô gánh nước đường xa
Còn bao là bao gánh nữa
Để qua là qua gánh giùm
Tang tình tang tính tình tang
Tủi thân con khỉ ở lùm
Cuốc không mà lo cuốc
lo giùm lo giùm người ta
Tang tình tang tính tình tang

Nguồn: Vnthuquan-Thư viện Online
Người đăng: ms
Vào ngày 3 tháng 8 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Lý Ðất Giồng"