Nhạc Sĩ:
Lê Quang
Trình Bày:
Mạnh Quỳnh - Phi Nhung
Chiếc Áo Người Thương

Tân Nhạc - Quê Hương


Ðố ai kiếm được cái vảy con cá Trê vàng,
Cái gan là con tép bạc, mấy ngàn anh cũng mua.  
Ô là ô áo vá quàng, ồ a í
Dễ đâu kiếm được cái vảy con cá Trê vàng
Có đâu là gan tép bạc, để mà mà anh muốn mua
Ô là ô áo vá quàng, ồ a í
Chẳng thương cái cổ, cái cổ em có hột xoàn
Thương em áo vá giẻ, vá quàng thân tứ thân
Ô là ô áo vá quàng, ồ a í
Chẳng mong cái cổ, cái cổ em có hột xoàn
Mong anh đến bên hẹn, nhớ người thương nhớ anh
Ô là ô áo vá quàng, ồ a í
Nhớ em vất vả, vất vả nơi chốn quê nhà
Sớm hôm ruộng nương giúp mẹ, Tháng ngày là dầm nắng mưa
Ô là ô áo vá quàng, ồ a í
Thoảng hương lúa trổ, lúa trổ hương khắp trên đồng
Thân thương chiếc áo cũ, nhắn người khi vắng xa
Ô là ô áo vá quàng, ồ a í.

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thanh Vân
Vào ngày 1 tháng 6 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Chiếc Áo Người Thương"