Đăng Nguyên

Xuân          


  Xuân à! Những tưởng Xuân đi.
            Nào hay Xuân lại tức thì đến ngay.
            Đời say, Xuân cũng say say.
            Hoa vàng, bướm trắng, ngất ngây một trời.
            Xuân à! Những tưởng Xuân tươi.
            Ngờ đâu Xuân cũng biết cười gió đông
            Bên kia Xuân đẹp, Xuân nồng.
            Bên này Xuân quá lạnh lùng, hỡi Xuân!

            Đăng Nguyên

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 1 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Xuân"