Lưu Kỳ Linh

Tình Trong ChénCùng nhau sống lại ngàn năm cũ
Ngan ngát hương trà quyện khói xanh
Vẳng tiếng chim ca nàng thức dậy
Cánh song đưa nhẹ đón bình minh
Vô tình để lại tình trong chén
Chén ngọc môi kề ý vị thanh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 9 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Tình Trong Chén"