Xuân Mai

MƯA BUỒNMưa rơi lất phất buồn con phố
Nghiêng ngả hàng cây theo gió đưa
Mưa trút lan tràn qua ngõ nhỏ
Khuya rồi người ấy đã về chưa
 
Ngoài hiên ai đứng buồn hiu hắt
Nhìn ai đang vội dưới trời mưa
Sầu muộn dâng đầy trong ánh mắt
Bùi ngùi nhớ lắm những ngày xưa
 
Chiều nay mưa gió làm giông tố
Ta thấy một cành hoa trắng rơi
Thương người lận đận đời gian khổ
Dặm ngàn cách biệt hỡi người ơi!
 
Thuyền ai trên bến nào tan tác
Ngược dòng chưa biết phải về đâu
Quán đời lưu lạc chiều ngơ ngác
Lạc loài hoang lạnh dưới trời ngâu...
 
Xuân Mai

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "MƯA BUỒN"