Hàn Dạ Lữ

Mai Cha Già

mai cha già, vô viện dưỡng lão
con ơi đừng sầu não mà chi
thuốc lào ngày tỉnh, vài bi
đêm say, hể hả chờ đi nhị tì

mai cha già, vô viện dưỡng lão
đồng đội xưa, chiến hữu vào thăm
thôi thì cụ đứng cụ nằm
cụ râu như cước, cụ mày như bông

mai cha già vô viện dưỡng lão
mỗi thứ hai ngồi cáng vững chào
quốc kỳ không gió mà bay
quốc ca không nhạc rên hay như thường

mai cha già, vô viện dưỡng lão
cái mũ xanh con cất kỹ vào
huy chương nắp phéng bạc vàng
địa bàn cho cháu, bản đồ cho con

mai cha già vô viện dưỡng lão
dẫu hụt hơi đuối lực thì thào
gia tài... chỉ tấm lòng son
hồn thiêng sông núi gọi con từng ngày

mai cha già, vô viện dưỡng lão
bạn bè trên Phét Bút vào thăm
nhỏ- to bạn gái rì rầm
bạn trai dài- ngắn thì thầm cũng vui

mai cha già, vô viện dưỡng lão
nghe bà điên ôm mộng vá trời
nhìn ông khùng nói chuyện hái sao
mà ngẫm lại thân mình. ngao ngán

mai cha già, vô viện dưỡng lão
nghe người ta tám chuyện tầm phào
văn nhân thi khách ồn ào
chị ra đĩa nhạc, anh chào tập thơ

mai cha già, vô viện dưỡng lão
chờ mợ nhớ thương vào ủy lạo
đợi em yêu đóng áo quan
đọc văn tế tiếng Việt Nam đúng vần

mai cha già, vô viện dưỡng lão?
con lắc đầu ngao ngán chào thua!
còm bú tờ con mới mua
sao cha gõ Trẻ, lùa ra chữ Già?

.hàn dạ lữ.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 12 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Mai Cha Già"