CH2

Nhà xưa.Cuối thu sương tuyết mịt mù.
Nhớ lại xưa cũ cũng thu, bếp hồng
Nhà mình ngày ấy thật đông
Nhà ba gian ,giưã bếp hồng ấm ghê
 
Lò than chị mới vưà kê.
Xung quanh chuyện kể, tứ bề rân ran
Trồng rau cũng lắm chuyện bàn
Gió may trồng cải, gió hàn trồng dưa
 
Trời nay như thế, sắp mưa
Ngày mai Thầy sẽ, cày bừa trồng khoai
Chị Thu cùng với anh trai
Chiều mai lên núi kiếm vài củi khô
 
Nhà mình tình nghĩa điểm tô
Chiều vui quanh quẩn ,khoai ngô sắn lùi
Tuổi thơ ngày ấy thật vui
Lạc sơn xóm nhỏ của tui ngày nào!
 
Bây giờ nhà thờ to cao
Tôi về thành lão, ai nào nhận ra ?

CH2

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 29 tháng 11 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Nhà xưa."