PEARL

Bài Thơ Viết Cho MẹCon lại viết bài thơ về mẹ
Khi ngoài kia lá khẽ rơi rơi
Những con chữ bỗng lu mờ
Cay xè khoé mắt, chơi vơi cõi lòng.
 
Con rất muốn mẹ không như lá
Lúc úa vàng quàng quã rụng đi
Để con buồn tủi , sầu bi
Bơ vơ lạc lõng , ôm ghì nỗi đau.
 
Mong bệnh mẹ phép màu chữa khỏi
Mẹ khoẻ hơn , mạnh giỏi như xưa
Thì con vui mấy cho vừa
Dâng cơm mời nước sớm trưa chu toàn.
 
Ẩn trong từng ý thơ con
Lòng kính yêu mẹ mãi còn muôn thu.
 
PEARL

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 29 tháng 11 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Bài Thơ Viết Cho Mẹ"