Nguyễn Hoàng

Điều còn lại

 
Ở hai đầu nỗi nhớ
Còn sót lại những gì?
...Lặng lẽ buồn kẻ ở
Đau dạ lắm người đi.
 
Sao cứ phải chia li
Thì tình nồng mới thắm
Hạnh phúc sẽ là gì
Khi cuộc đời ảm đạm?
 
Không là Kẻ siêu phàm
Chẳng Nữ hoàng sân khấu
Thì tại sao phải dấu
Người ơi chút tham lam?
 
Đừng chỉ thấy lỗi lầm
Đừng trách đời cay nghiệt
Xin hãy yêu tha thiết
Năm tháng đang qua mau.
 
Mái tóc sẽ đổi màu
Nếp nhăn hằn khoé mắt
Vẫn còn điều rất thật:
Một tình yêu trong nhau./.
 
 
Hà nội, ngày 15/05/2007

Được bạn: HB 23.05.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Điều còn lại"