Đặng vương Hưng

Vay và trả


Cho anh vay một… nụ cười

Mai anh xin trả em mười… cái hôn

Cho anh vay một… nỗi buồn

Mai anh xin trả em còn gấp trăm

 

Nếu vay được… nửa đêm nằm

Anh xin gán nợ… đêm rằm trả em !

Được bạn: TonyDzung đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vay và trả"