Nguyên Thạch

Ừ nhỉ! Thu đã sang


Góc bể trăng vàng, tưởng dáng ai
Đời tôi thủy thủ tháng năm dài
Lênh đênh bọt biển…theo con nước
Dòng trôi, năm tháng dải miệt mài.

Giao mùa
Gió nhẹ theo vầng tím
Hàng Maple leafs đã chuyển vàng
Tình thư…
Em gởi ghi trên lá…

Giật mình!
Ừ nhỉ, thu đã sang.


Nguyên Thạch

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 9 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Ừ nhỉ! Thu đã sang"