Nguyên Thạch

Mưa Thu Ru Em Ngủ

Ngủ đi em..
Ngoài hiên thu gió nhẹ.
Nụ Bằng Lăng vừa hé nở tím ngần.
Ngủ đi em.
Hoa từng cánh anh nâng.
Ươm mộng đẹp.
Ân cần ru giấc điệp.
Ta bên nhau từ ngàn xưa muôn kiếp.
Mộng bay cao hòa nhịp áng mây xanh
Ngủ đi em.
Cúc tím mộng yên lành.
Cánh bát ngát long lanh trời lộng.
Ngủ đi em.
Hãy trốn xa cuộc sống.
Đời chênh vênh tìm đâu động hoa vàng.
Mai về sau đàn trổi lỡ đứt ngang.
Còn kỷ niệm anh mang ngày quá khứ.
Ngủ đi em.
Nụ duyên không tư lự.
Không đắn đo không mộng dữ nhập hồn.
Đây dịu mềm thơm ngọt nụ hôn.
Lên ánh mắt dẫn ngõ hồn bay bổng.
Giấc mơ hồng đưa nhau xa cuộc sống .
Cõi trần gian,ôi khoảng trống vô thường.
Ngủ đi em.
Lời huyền diệu vấn vương.
Nơi miên viễn hoa tình thương vời vợi.
Ngủ đi em.
Say giấc vàng miền nắng mới.
Cánh thiên thần dìu em tới đỉnh bình yên.
Ôi em yêu nét tỏa nhung huyền.
Xin yên giấc muộn phiền xa mãi mãi.


Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 29.11.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mưa Thu Ru Em Ngủ"