Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên
Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 23 / 43


  Đã có: 41 người nhận xét.
  Tên ảnh: Độc huyền nhị hồ
  Tác giả: Trần cao lĩnh
  Tên ảnh: Độc huyền nhị hồ
  Tác giả: Trần cao lĩnh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3263 Lần.


  Đã có: 105 người nhận xét.
  Tên ảnh: Về đâu ?
  Tác giả: Trần cao lĩnh
  Tên ảnh: Về đâu ?
  Tác giả: Trần cao lĩnh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3216 Lần.


  Đã có: 77 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cửa bể chiều hôm
  Tác giả: Trần cao lĩnh
  Tên ảnh: Cửa bể chiều hôm
  Tác giả: Trần cao lĩnh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2809 Lần.


  Đã có: 95 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bé tập đọc
  Tác giả: Trần cao lĩnh
  Tên ảnh: Bé tập đọc
  Tác giả: Trần cao lĩnh
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3240 Lần.


  Đã có: 62 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chiều hạ ven sông
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Tên ảnh: Chiều hạ ven sông
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4230 Lần.


  Đã có: 48 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thuỷ tạ
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Tên ảnh: Thuỷ tạ
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2943 Lần.


  Đã có: 51 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đồi muối
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Tên ảnh: Đồi muối
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1802 Lần.


  Đã có: 55 người nhận xét.
  Tên ảnh: Dấu chân tròn
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Tên ảnh: Dấu chân tròn
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2388 Lần.


  Đã có: 42 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chợ quê
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Tên ảnh: Chợ quê
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2574 Lần.


  Đã có: 34 người nhận xét.
  Tên ảnh: Gió lộng
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Tên ảnh: Gió lộng
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2303 Lần.


  Đã có: 59 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đồi cát
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Tên ảnh: Đồi cát
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2515 Lần.


  Đã có: 106 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mẹ ơi !
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Tên ảnh: Mẹ ơi !
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4271 Lần.


  Đã có: 25 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nhà lá ven sông
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Tên ảnh: Nhà lá ven sông
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2017 Lần.


  Đã có: 27 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tri thức
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Tên ảnh: Tri thức
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1960 Lần.


  Đã có: 48 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đồi cát mờ sương
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Tên ảnh: Đồi cát mờ sương
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2048 Lần.


  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chập chùng
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Tên ảnh: Chập chùng
  Tác giả: Phó Hồng Việt Bằng
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1698 Lần.


  Đã có: 54 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long và các quan đại thần
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long và các quan đại thần
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4650 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Tên ảnh: Hoàng tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại
  Tác giả: Nhân vật lịch sử
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3875 Lần.