Nguyễn Văn Phú

NGHĨ VỀ BÀI THƠ “NAM QUỐC SƠN HÀ”


“Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư”(1).
Lời của Cha ông như nhắc nhớ:
Gìữ gìn cương thổ, vững ngàn thu.
 
Trận huyết chiến sông Như Nguyệt (2) đó;
Máu quân thù nhuốm đỏ đôi bờ.
Quân giặc, ba mươi vạn, xác xơ,
Quách Quỳ nhục, đến giờ chưa hết.
 
Giữ chủ quyền non sông đất nước
Lý Thường Kiệt mưu lược, thần tài.
Khi giặc thù, xâm phạm đất đai
Quyết tử chiến, không lùi một bước.
 
Tôi yêu lắm, những vần thơ thép;
Kết tinh truyền thống đẹp quê hương.
Và mang theo ý chí kiên cường;
Từ  máu của cha ông đọng lại.
 
Các cụ xưa, chưa hề sợ hãi;
Trước bạo quyền, điên dại, kiêu căng.
Đã bao đời, ấp mộng xâm lăng.
Muốn biến Việt Nam thành nô lệ.
 
Sách Trời định. Bao giờ cũng thế;
Đến muôn đời, thế hệ mai sau.
Ta phải xây cho nước mạnh, giầu!
Thề: kiên quyết đánh tan, loài cướp!
 
 
Tháng 9/2018

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "NGHĨ VỀ BÀI THƠ “NAM QUỐC SƠN HÀ”"