Tác Giả: Lâm Chiêu Đồng

31 Tác Phẩm, Trang 1 / 2

1 2  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Sông Quê
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Sông Quê
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5669 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trên Dòng Thinh Lặng 2
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Trên Dòng Thinh Lặng 2
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3843 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tuổi Thần Tiên Hoa Mộng 3
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Tuổi Thần Tiên Hoa Mộng 3
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3162 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Sương Thu
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Sương Thu
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2660 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hạ Ca
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Hạ Ca
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2433 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tuổi Thần Tiên Hoa Mộng 2
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Tuổi Thần Tiên Hoa Mộng 2
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2410 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trên Dòng Thinh Lặng
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Trên Dòng Thinh Lặng
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2292 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trên Dòng Thinh Lặng 3
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Trên Dòng Thinh Lặng 3
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2036 Lần.


  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: Xuân Ca
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Xuân Ca
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2015 Lần.


  Đã có: 44 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phục Sinh
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Phục Sinh
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1973 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tuổi Thần Tiên Hoa Mộng
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Tuổi Thần Tiên Hoa Mộng
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1928 Lần.


  Đã có: 2 người nhận xét.
  Tên ảnh: Khói Bếp Chiều Quê
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Khói Bếp Chiều Quê
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1299 Lần.


  Đã có: 1 người nhận xét.
  Tên ảnh: Những Chiếc Cầu Khỉ Quê Tôi
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Những Chiếc Cầu Khỉ Quê Tôi
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1269 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chiều Trên Bến Cô Liêu
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Chiều Trên Bến Cô Liêu
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1187 Lần.


  Đã có: 24 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chợ Quê
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Chợ Quê
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1102 Lần.


  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Quê Hương Còn Mãi Màu Xanh
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Quê Hương Còn Mãi Màu Xanh
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1029 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thu Chín
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Thu Chín
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 983 Lần.


  Đã có: 26 người nhận xét.
  Tên ảnh: Xóm Trăng
  Tác giả: Lâm Chiêu Đồng
  Tên ảnh: Xóm Trăng
  Thể loại: Tranh Xé Dán (Collage)
  Nhận xét:
  Lượt xem: 901 Lần.

1 2