Thanh Hà CH

Mùa Xuân Áo Mới


Sáng xuân áo mới hồn cũng mới
Tay nhẹ vờn hoa cúc mỏng lay
Vin cành mai vàng xin chút lộc
Thoa phấn tình má đỏ hây hây

Vạt áo kiều thơm tôn dáng ai
Gói cả trời mơ nét trang đài
Dẫu mãn khai hay còn hàm tiếu
Đêm về ngây ngất mộng trùng lai 


Thanh Hà CH

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Mùa Xuân Áo Mới"