Thanh Hà CH

Xuân Chiều


Mùa xuân chất tuổi thêm đầy
Dài đêm hoá chậm, ngắn ngày hoá mau
Sớm mai hố mắt trủng sầu
Lối mòn ngang trán, phai mầu tóc xanh

Thuở xưa môi cười nghiêng thành
Bây giờ úa héo trúc mành xuyên trăng
Thuở xưa má mịn tơ măng
Bây giờ hốc lõm dây chùng phím nghiêng

Mùa xuân chất nặng gánh phiền
Lưng oằn vai mệt kéo xiềng bước chân
Mùa xuân lượn cánh thời gian
Đậu lên phận mỏng một lần cũng xong.  

Thanh Hà CH


 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 3 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Xuân Chiều"