Đuyên Hồng

Thành Phố Buồn


(Tưởng nhớ cố nhạc sĩ Lam Phương)

Thành phố buồn người đã ra đi
Ai hát mãi khúc ca tình một thuở
Đường quanh co đến tận miền đất hứa
Thành phố buồn câu hát ướt bờ mi!

Dâu nhà người! Thôi kể làm chi
Thánh đường cũ lời nguyện cầu chưa dứt
Buồn vương vấn những con đường khói ướt
Gốc thông già vượt cột mốc thời gian…

Chiều đan tay tình yêu kết tinh hoa
Ngày Chúa nhật riêng cho đôi lứa
Câu ca tình hát đi hát nữa
Chưa thỏa lòng những đôi cặp uyên ương

Thành phố nào ở lại sau lưng
Người giã biệt đi về cõi Chúa
Buồn ở lại câu ca tình nức nở
Cho bao người còn mãi tơ vương

Thành phố buồn câu hát lên hương
Gió chiều lạnh tiễn người đi. Lá đổ
Người nhạc sĩ đã thành thiên cổ
Thành phố buồn thành phố yêu thương

*Tên một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương

25 Dec 2020

 


Đuyên Hồng
 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 1 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Thành Phố Buồn"