Sương Anh

Chào Mừng Năm Mới 2021


Chào Mừng Năm Mới Hai Không Hai Mốt
Mong điều may mắn đến với mọi người
Trên thế giới đều cát tường năm tới
Thoát những tai nàn gieo rắc muôn nơi

Chúc người thân bạn bè Mười Hai tháng
Đều được an yên như ý trọn năm
Canh Tý sắp đi nhường cho Tân Sửu
Gánh vác người đời bớt những thăng trầm

Xin mong những chuyện buồn trong năm cũ
Sẽ không còn hiện hữu ở trần gian
Cho trên môi người như hoa hé nụ
Luôn miệng cười tươi hạnh phúc dâng tràn

Gởi trọn tấm lòng hướng về Tam Bảo
Chư Phật chứng tri cho lời nguyện cầu
Con nguyện tinh tấn trồng cây phước báu
Ngày mỗi ngày lan rộng khắp năm châu

Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 1 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Chào Mừng Năm Mới 2021"