Ngã Du Tử

Vì Sao Nước Ta Nhiều Bão Lụt?


Có lẽ bộ đầu đất nước tham lam vô độ
Cùng kết bè với bọn gian tham
Và bọn chằm chằm vào lợi ích
Xà xẻo rừng đến cùng kiệt tan hoang

Chẳng nhớ nỗi đất nước có bao nhiêu dự án thủy điện
Nuốt chững mấy chục ngàn hecta rừng
Triệu khối gỗ về nhà quan và trọc phú
Mắt nhân dân cùng mắt rừng lệ mặn cứ tuôn

Bao nhiêu dự án ảo?
Cuồng nộ mẹ thiên nhiên là thật
Trăm ngàn nhà dân ngập lút mái
Của cải, tài sản, súc vật, xác người trôi là thật.

Nước mắt người lệ đỗ khắp non sông
May thay đồng bào ta một bọc Tiên Rồng
Bảo bọc người dân rốn lũ
Xoa dịu phần nào cơ cực miền trung

Ai cho đốn rừng đến nổi kiệt cùng
Quan tham thấy chưa cuồng nộ của đất trời
Dân cúi mặt khóc, quan vỗ về chiếu lệ
Mai sau còn vọng hờn căm muôn đời

Phải thế không em, buồn đất nước
Mãi say sưa với chủ nghĩa vô thần
Đành xa xót với các ngài thời đại
Ta ngậm ngùi nổi sợ của thần dân

Ngã Du Tử
Viết trong cơn bão số 9/2020

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Vì Sao Nước Ta Nhiều Bão Lụt?"