Duyên Nam

Vĩnh biệt người...


Chú đã đi! Mùa đông vừa chạm trán
Tám mươi sáu tuổi! Khuất dạng trời tây
“Đường về khuya”...”Huế buồn”...”Nếu mai nầy”
“Cánh thiệp hồng” nhờ ai lên bản thượng?
 
“Chữ tình”, “Ngang trái”, “Biển dâu” đâu còn vướng
“Nổi buồn Châu Pha” nơi xứ thượng người em
“Mùa thu lá bay” đem lá rụng đầy thềm
“Thương một đời hoa” về đêm rơi “Tuyết lạnh”
 
“Hạnh phúc đầu xuân” màng gì đâu...nghịch cảnh
“Xác pháo nhà ai?” là “Tấm ảnh không hồn”
“Trả về cát bụi” nên hạnh phúc đêm chôn
“Đường chiều sơn cước” về thôn người đã viết.
 
“Đêm nguyện cầu” thay đây lời vĩnh biệt
Như “Mưa trên phố huế” thương tiếc người đi
“Tiếng hát mườn luông” còn vương vấn những gì?
“Hoa đào năm ấy” khi nào sẽ trở lại?
 
Người không còn...nhưng nhạc còn mãi mãi
Như muôn đời có bãi biển “Hà tiên”
Cây cổ thụ trong nhạc Việt một miền
Lê Dinh đó...một thiên tài vừa mất.
 
Duyên Nam
(14-11-2020)
 
Lên bản thượng = "Chiều lên bản thượng"
Xứ thượng người em = "Người em xứ thượng"
"......." = nhạc do Lê Dinh sáng tác

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Vĩnh biệt người..."