Nguyễn Hiền Nhân

Trách Nhiệm và Tình Thương


Bão lũ gió mưa phải nghỉ chủ nhật?
Thời tiết đất Trời nghe lệnh quan ban?
Quà cứu trợ chờ duyệt sợ nghẽn tắc
Muốn gọn nhanh thì phải gởi trung gian

Cổ nhân dạy "phép vua thua lệ làng"
Chuyện phức tạp cần thổ địa quản lý
Tranh thủ hả? đến Ti Vi đăng ký
Phí thuê vận chuyển đây rất đường hoàng

Lòng từ thiện chỉ vướng vài khó khăn
Bởi ngày chủ nhật các quan được nghĩ
Chuyện bình thường chớ kêu than ầm ỷ
Muốn cảm thông thì hai phía luận bàn

Giải quyết thiên tai khối việc ngập tràn
Con thuyền nhỏ giữa dòng xoay bão lũ
"Nhà nước độc tài dân sao làm chủ"
Hàng hóa đổi trao cũng phải rõ ràng

Bánh tét bánh mì tranh thủ thời gian
Từng giờ từng khắc đến tay dân nhận
Học tập Thủy Tiên nghe các vua quan
Trách nhiệm tình thương cao quý hơn vàng

Hmhiennhan

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Trách Nhiệm và Tình Thương"