Đuyên Hồng

Tháng Mười


Tháng mười sang má em lại hồng thêm 
Thu đã cuối lòng anh đầy kỷ niệm 
Góc phố nhỏ đôi lần ta hò hẹn
Vẫn còn vương mùi hoa cũ đâu đây 
 
Tháng mười về như tỉnh lại như say
Đếm chiếc lá rơi ngồi chờ trăng sáng
Chiều se lạnh tiếng nhạc buồn hư hoảng
Nỗi nhớ tình đầu nỗi nhớ tình ngây!
 
Hơi lạnh đầu mùa em se sắt đôi tay
Bài thơ viết còn run run nét chữ
Màu mực tím trái tim hồng thiếu nữ
Tình tự lời nào cũng thấy đáng yêu!
 
Tháng mười này em có bớt cô liêu
Đêm ngắn lại những nỗi buồn trăn trở
Không phúc phân lỡ rồi câu chồng vợ
Vui cuộc đời đừng nhắc lại ngày xưa… 
 
Đã tháng mười đâu còn mộng với mơ
Thời hoa bướm đã tan vào gió lạnh
Điếu thuốc ngắn tàn rồi không đủ mạnh
Ấm môi mình dẫu một thoáng vu vơ
 
Tháng mười này ai có đọc vần thơ… 
28 October 2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Tháng Mười"