Đuyên Hồng

Tình Yêu


Yêu là bước vào con đường đau khổ
Đã trao nhau không đòi lại bao giờ
Yêu là chết chẳng cần chi lý lẽ

Cho người rồi ai quyết chẳng hơn thua! 
 


Hạnh phúc đó xin mời nếm trải
Có ngọt bùi cay đắng lẫn thơm tho
Chẳng cần biết nhân tình hay thế thái
Mặc cho lòng cháy hết chỉ còn tro
 
Đừng lo lắng ngắn dài câu hạnh phúc
Khi ước ao đã thăng tận thiên đường
Là một phút huy hoàng niềm ao ước
Đã thành tình tận tóc trắng như sương!
 
Chớ suy nghĩ mốt mai vui hay khổ
Chuyện thế gian mưa nắng vẫn bình thường
Thì em hỡi! Nếu có ngày mưa gió
Anh giữa đường quán nhỏ đợi em thương
 
Yêu là mơ chuyện đời kia mới thật
Thật hay mơ ai biết được bao giờ
Hãy mặc đó! Con tim lành chân chất
Cất tiếng lòng định rõ chỗ thực hư!
28 October 2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Tình Yêu"