Cố Quận

Lá Rơi Thắt Dạ! Se Tim Hỡi Người


"Lá rơi! Rơi rất im lìm
Mà sao thắt dạ, se tim hỡi người"


Nơi này thu vắng tiếng cười
Năm xưa trong gió mấy mươi thu vàng
Đâu rồi âm lá trên đàng
Xạc xào gọi áng thu sang bên trời
Đông kia một gánh tình vơi
Một xa xăm cõi tình ơi khóc tình
Nắng tơ, áo lụa, dáng hình
Chiều long lanh nổi, chiều linh lung chìm

Thu phong rụng cánh im lìm
Cho ta thắt dạ! Se tim nhớ người


Cố Quận

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Lá Rơi Thắt Dạ! Se Tim Hỡi Người"