Cố Quận

Phong Lá Nhà Cô


Hiên cô lá đỏ màu phong lá
Theo gió mùa bay xuống sân tôi
Chiếc gầy va vách tường xanh đá
Hương trời bên ấy lửng lơ trôi

Tôi đem lá ép vào trang giấy
Vẽ ít vần âm nét chữ đen
Tôi đem lá thả dòng qua đấy
Mà tỏ lòng tơ tưởng một phen

Hiên cô lá đỏ màu phong vắng
Chỉ gió mùa lay chút gió lay
Tiếng chiều êm tiếng ngày lẳng lặng
Tôi đứng chờ phong lá chẳng bay


Cố Quận

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Phong Lá Nhà Cô"