NguyenHThanh

Theo cánh thu sầu


Hôm cuối hạ tan theo giấc mơ
Quanh đây nắng tắt tự bao giờ
Buồn vương chân vấp trên đồi vắng
Đi giữa lòng chiều gió xác xơ
 
Lá đổ muôn phương mây ngả vàng
Khúc tình thơ mộng đã sang trang
Rồi mai nơi giữa con đường cũ
Ai ghép giùm tôi mộng dở dang
 
Theo cánh thu rơi những phiến sầu
Mơ hồng tan tác giữa đêm thâu
Người đi, đi giữa phương trời đó
Có biết thu ngùi thương nhớ nhau

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Theo cánh thu sầu"