NguyenHThanh

Một chút mùa thu, một chút buồn


Chút mưa chút gió chút buồn
Chút màu lá đỏ lót đường hạ đi
Chút sương thấm lạnh ban mai
Chút đầu thu gió chở hương giao mùa
 
Chút rì rào, chút mây mưa
Chút cành phượng tiễn đong đưa lá vàng
Chút ve sầu, muộn kêu vang
Chút vui buồn cũ hoang mang lối vê
 
Chút tình ngày ấy ngô nghê
Chút cay đắng ngẫm hẹn thề xa bay
Chút đêm này mộng ngả say
Rồi mai có những chuỗi ngày buồn tênh
 
06/09/2020

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Một chút mùa thu, một chút buồn"