Thanh Hà CH

Mùa Thu Không Anh


Trời sắp tàn thu hay đông rồi ?
Gió bấc xua lùa cho mây trôi
Ta nghe thấm lạnh từng chân tóc  
Mười ngón tay gầy nhánh củi khô

 Không anh đời vĩnh cửu mùa thu
Không anh ta lạc lối sương mù
Lăng xăng kêu réo mong chờ mãi
Chỉ mỗi nhịp giầy vọng cõi hư

Lặng lẽ đi về ngang chốn xưa
Xuyên hàng phong đỏ nắng hanh mùa  
Nghe tiếng lá rơi sầu lay lắt
Khóc đến trăm năm lệ vẫn thừa

Nov.2016
Thanh Hà CH

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Mùa Thu Không Anh"