Thanh Hà CH

Một Chút Thu


Buổi sáng ra đường lạnh tái tê
Hơi hướm nàng thu len lén về
Như thể những người yêu hò hẹn
Lòng nửa xôn xao, nửa thẹn thò

Trên tầng cao trời thăm thẳm xanh
Lá sầu ai đã vội xa cành
Cho mảng nắng vàng buồn ngơ ngẩn
Quên xuống hàng hiên để tự tình

 Một chút của mùa thu
Cuốn theo cơn gió mù
Vốc đầy tay lá úa
Thả rơi vào hoang vu

Một chút của mùa thu
Gởi cho người không về

Thanh Hà CH
Sep.2017

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Một Chút Thu"