Sương Anh

Gót Chân Buồn


Trời tháng chín mưa thu nhẹ hạt
Đủ làm cho mát lạnh bàn chân
Xa quê xa những ân cần
Gót buồn thơ thẩn... tình thân vợi vời
Tuổi thơ với khung trời hoa mộng
Đã bị làn sóng vỗ đưa xa...
Mưa rơi lay động mắt ngà
Giọt từng giọt nhẹ nhạt nhòa má môi
Đôi chân rã rời lê từng bước
Giữa cõi trần xuôi ngược ngược xuôi
Này đâu guốc mộc của tôi
Chở che chân bước giữa đời phù du...?!
Bàn chân lạnh vì Thu đã đến
Quanh quẩn tìm thương mến dấu yêu
Lá vàng mỗi lúc rơi nhiều
Rưng rưng mắt đỏ phố chiều buồn tênh...
Sương Anh

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Gót Chân Buồn"