Thanh Hà CH

Dấu Lặng


Dang tay gom nhặt nắng vàng
Gió lao xao thổi hay lòng lao xao ?
Hỏi thời gian chậm hay mau?
Mà không gian tím lịm một màu hoàng hôn

Phí đời dong ruỗi Mất, Còn
Trả cho người những hao mòn thanh xuân
Trả cho nhau những muộn mằn
Trả cho hết những trầm luân một thời

À, thì thanh thản dạo chơi
Phất tay giũ bụi, đợi giờ ra đi !

Thanh Hà  CH

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 1 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Dấu Lặng"