Sương Anh

Hoa Từ Bi


Anh chị em ta hãy cùng nhau nhé!
Ra sức cấy trồng hạt giống Như Lai
Dù gặp khó khăn vững bước đường dài
Đan tay nhau kề vai mà tiến tới

Hãy nhìn những búp Sen Non đang đợi
Dây thân ái kết chặt mối tình Lam
Ta bên nhau vượt cám dỗ tục phàm
Để trở thành những con ngoan của Phật

Từ thinh không mùi hương trầm thơm ngát
Lan tỏa khắp cùng bốn bể năm châu
Nơi ao Sen Trắng cũng rất nhiệm mầu
Muôn vạn cánh đua nhau vươn nở rộ

Kìa! Các em nhỏ đang chờ ta đó
Cấy vào vườn tâm hạt giống Từ Bi
Thuộc Ba Điều, giữ Năm Hạnh khó chi
Biết xả buông có gì mà suy nghĩ

Nào! Cùng nắm tay đồng tâm quyết chí
Đem Bi Trí Dũng vững bước lên đàng
Vườn trần gian dẫu rộng lớn thênh thang
Hoa Từ Bi mãi rộ toàn Thế Giới

Song Phượng-Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 1 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Hoa Từ Bi"