Duyên Nam

Vu lan . Nhớ Má...


Ở quá xa...làm sao con tảo mộ?
Ngàn cây số...để đến chỗ Má nằm
Ngày Vu-lan con không thể đến thăm.
Má cũng biết...vì tâm con rất muốn.
 
Má thứ tha...không bao giờ đến muộn
Như những lần Má không muốn ngày xưa
Con phạm lỗi vì tật xấu chưa chừa
Má la khẻ...kể như chưa lần có.
 
Con thương Má...thói đời con đã bỏ
Sợ Má buồn...đôi mắt đỏ...lo âu
Ở nơi đâu trên quả đất địa cầu
Con vẫn nhớ...đôi mắt sầu...Má dặn
 
“Sống làm người...con phải thật đứng đắn
Giữ tâm hồn trong trắng tợ gòn bông
Đừng sân si, cay đắng ở trong lòng
Rồi con sẽ được đong nhiều phước hạnh”
 
Ngày Vu-lan...tâm hồn con hiu quạnh
Nhớ Má nhiều...đau canh cánh Má ơi
Ước được gì Má còn sống trên đời
Con hứa sẽ nghe lời nhiều Má dạy.
 
Duyên Nam
(02-9-2020)

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 20 tháng 9 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Vu lan . Nhớ Má..."