Sương Anh

Nói Với Con
Con ơi! Ba Mẹ tỏ lời
Hãy luôn ghi nhớ một đời đừng quênNÓI VỚI CON


Cha Mẹ có bao giờ vì chữ hiếu
Mà ra công hao sức khỏe mòn hơi
Tình thâm bậc phụ mẫu ở trên đới
Nuôi con trẻ nào mong đòi trả nghĩa


Chỉ muốn con đừng để người mai mỉa
Sống không tình thiếu trí tín bất nhân
Dẫu nghèo hèn nhưng uy tín rất cần
Này con hỡi, nghe lời Cha Mẹ dặn!


Khi vừa sinh ra có Cha bên cạnh
Ẳm bồng dìu dắt từng bước cho con
Lúc ốm đau Mẹ thao thức mỏi mòn
Hát ru cho thiên thần yên giấc ngủ


Cha Mẹ là cây con là chồi nụ
Qua từng ngày nhú những cành non
Mặc cho xác thân héo úa gầy mòn
Luôn thầm lặng dõi theo con từng bước


Tương lai con hiển vinh nằm phía trước
Hãy tiến lên đừng ngược với thời gian
Trong xã hội nhiều trắc trở muôn vàn
Cố gắng sống thành hiền nhân con nhé!


 


Sương Anh (Vu Lan 2020)
 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 1 tháng 9 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Nói Với Con"