RĐinh

Nắng Hè


Hè lên tia nắng thêm hồng
Nắng ban mai gợi cho lòng xuyến-xao
Đêm qua nắng giãi về đâu
Canh trường chẳng ngủ tím mầu nhớ-nhung
 
Ban mai tia nắng ảo-huyền
Nắng xuyên cửa sổ nắng chuyền qua song
Nắng làm ai ửng má hồng
Ta còn tơ-tưởng mộng lòng chứa-chan
 
Ngày nao nhịp bước tay đan
Đưa nhau vào mộng ngập tràn yêu thương
Nắng lên soi vạn nẻo đường
Dáng em chẳng thấy mộng thường nhạt phai
 
Chiều tàn nắng vỡ trên cây
Gió đưa lúc-lắc lung-lay cõi lòng
 
RĐinh

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Nắng Hè"