Đông Hương

Chờ Lính Về ... Tim Nghe Đau.


Thức buồn nghe những hạt mưa
rơi như những tiếng thơ vừa ai ngâm
bài thơ cho Huế tưởng chừng
những ngày giã biệt... âm thầm con ga
*
Trời ơi ! còn những thiết tha
Người xa có thể nhìn ra không Người
Huế chừ sống giữa tim côi
lời thương đã ngủ từ thời xa anh
*
Trường Sơn dài, gió Kontum
Cheo Reo, Đakto, Nghĩa Hành, Lam Sơn
Đời người Lính trận ...sống còn
trên vai nặng nợ quê hương ...quên mình
*
Ngày ngày làm bạn tử thần
đêm đêm chờ giặc, vắt rừng, muỗi thiêu
chờ Lính về, nhớ xanh xao
mùi hương aó trận...chiến bào...chiếc hôn
*
Dịp về Huế, vẫn y nguyên
dấu chân Biệt Động còn in Trường Tiền
biết thương Lính trận... đau tim
nhiều khi là cả mùa Đông cuộc tình
*
Có khi Lính ngủ lại rừng
viễn miên đâu đó...thịt xương nhuộm hồng
và đầu em chiếc khăn tang
khóc bên linh cửu, cờ vàng ôm tay
*
Trời kinh đô bàng bạc mây
bạc luôn màu aó tím người hậu phương
Treillis ơi ! không một lần
gọi tên em thử còn vương nhịp buồn ?

đông hương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 7 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Chờ Lính Về ... Tim Nghe Đau"