Tú_Yên

Chỉ còn Tình thơ


Anh là sông trăm nhánh
Chảy tràn về muôn phương
Gieo cho người mật ngọt
Bằng bao lời yêu thương.

Em như con suối nhỏ
Lạc giữa rừng bao la
Trong veo điều ước vọng
Tinh khôi niềm thiết tha.

Anh – dòng sông trăm nhánh
Em – suối nhỏ hiền hòa
Hai mảnh đời chia biệt
Nghìn trùng…nghìn trùng xa.

Em và anh – hai nẻo
Hai hướng nhìn khác nhau
Hai tâm hồn nghịch lý
Nên tình phai – phai mau.

Đời – trăm năm huyễn mộng
Lời yêu như giấc mơ
Khi đêm dài qua mất
Chỉ còn bài tình thơ.

Tú_Yên
(17-10-2019)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 4 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Chỉ còn Tình thơ"