Thanh Hà CH

Chiếc Áo Mùa Noël

Hai mùa xuân trước anh còn đó
Ngắm em mặc áo mới không vừa
Hai mùa xuân sau em tìm nó
Hỏi áo bây giờ đã cũ chưa

Món quà dành cho đêm Noel
Vui lễ cùng anh dưới hoa đèn
Chỉ có đôi mình ngồi đối mặt
Chả thiết bao người dù lạ quen

Chưa đón Chúa về anh đã đi
Chưa kịp mừng xuân vội phân kỳ
Áo mới xếp sầu vào rương cũ
Cho mãi tươi mầu dẫu biệt ly

Thanh Hà CH

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 12 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Chiếc Áo Mùa Noël"