Thanh Hà CH

Hoa Hồng Chiều Nay


Chỉ nhìn thôi, đó nụ cười
Đã lung lay đá, di dời trăng sao
Dường như gió cũng lao đao
Hồn tan sương ảo , tâm nhàu cõi mê
 
Ngày đi , người cũng bỏ đi
Lời thề bất dịch ? Còn chi ? — Lời thề !
 
Mỗi nhịp giây , mỗi trở về
Tàn hoa rụng , đoá tường vi đâu rồi 
Chiều thu cho một phận đời
Phù sinh , vĩnh tử . Mệnh người hư vô !
 
Thanh Hà CH

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 12 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Hoa Hồng Chiều Nay"