NguyenHThanh

Chờ em thu đã vàng phai


Chờ nhau tuổi nhuộm màu thương nhớ
Thu nắng về loang vũng vũng sầu
Thời gian rơi chậm trong chiều nhạt
Hồn lạc đêm dài trôi mãi đâu
 
Ngày đến ngày đi đời gió mưa
Hồn còn vẹn nhớ dáng xuân xưa
Chiều qua sông vắng tìm hương cũ
Thuyền dấu yêu xa lỡ bến bờ
 
Đã mấy lần thu gởi gió bay
Bài thơ mộng ước thuở thơ ngây
Vàng phai giấy mực, hồn sai lạc
Xao xác yêu thương mộng héo gầy
 
Thu vẫn Theo mùa lên lối cũ
Lá vàng theo gió lá vàng rơi
Đợi chờ sao mãi là ly biệt
Tôi vẫn bơ vơ giữa biển đời

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 14 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Chờ em thu đã vàng phai"