Duyên Nam

Nhớ cha....Đã lâu rồi, người cha, tôi không có
Vì tôi mong được ngõ tiếng cha ơi
Nhưng cha tôi không còn ở trên đời
Cha đã vắng khi tôi thời niên thiếu
 
Người có cha, sẽ không bao giờ hiểu
Không có cha là khập khỉu đời người
Dẫu đời nầy có cuộc sống sáng tươi
Tôi vẫn thiếu một dáng người bên cạnh
 
Lúc ra trường, trên tay cầm một mảnh
Bằng tốt nghiệp, không người cạnh được khen
Rồi những đêm sau cuộc sống bon chen
Thiếu ánh sáng của ngọn đèn soi lối
 
Bóng của cha, một cổ thụ cằn cỗi
Tắm nắng mưa để vuôn nỗi đời con
Nhưng giờ đây người cha đó không còn
Đưa dẫn bước trên lối mòn cuộc sống

Ngày lễ cha, nhưng hồn tôi trống rỗng
Nhìn mọi người, lòng chống nỗi đơn côi
Thời gian xưa, có thể đã qua rồi
Bóng cha đó vẫn không thôi tồn tại
 
Tôi giật mình suy đi và nghĩ lại
Tôi vẫn còn một Cha mãi trên trời
Cha thiên thượng, Cha vinh hiển khắp nơi
Luôn cùng tôi với những lời khuyên bảo.
 
Duyên Nam
(June 01-2018)

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 6 tháng 7 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Nhớ cha...."