Duyên Nam

Hoàng-sa của người Việt-nam

Cát vàng trải rộng biển Đông
Người Việt nên có một lòng đứng lên
Hoàng sa không chỉ cái tên
Nó là những đảo cạnh bên nước nhà
Hoàng-sa của Việt nam ta
Đuổi bọn Tàu phỉ tránh xa cát vàng
Dù cho cực khổ gian nan
Dân Việt phải giữ giang san giống nòi
Nếu ta có phải thiệt thòi
Đối với Tàu phỉ xài “roi” mới chừa
Rồi thì bom đạn như mưa
Việt nam nước nhỏ có thừa trí cao
Nhưng đánh thì đánh thế nào?
Muốn đánh thì đánh làm sao?
Đâu phải nói đánh là nhào đánh ngay
Liệu ta có đủ máy bay?
Tàu ngầm mấy cái, “tên bay” mấy giàn?
Hoàng-sa đâu đánh “hàng ngang”
Hậu cần xa lắc “lửa than” thế nào?
Chắc chắn phí tổn sẽ cao
Tiền mua hỏa tiển, thủy lôi, tàu ngầm
Súng đạn phải có hàng trăm
Giằng co có thể mấy năm vẫn còn
Dù cho nước chảy đá mòn
Người Việt chắc phải sống còn gian nan
Cuộc chiến có thể leo thang
Phía Bắc phải giữ Tàu tràn cửa biên
Chiến tranh có thể mấy niên
Việt nam biết có đủ tiền “chơi” lâu
Nghĩ đây đã thấy nhức đầu.
Đời nầy không được đời sau tiếp làm.
Hoàng sa của người Việt nam
Nhất quyết lấy lại dù cam go nhiều.

Duyên Nam
(Carmel May 17-2014)

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 21 tháng 5 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Hoàng-sa của người Việt-nam"