Nhạc Sĩ:
Nguyễn Ngọc Thiện
Trình Bày:
Đan Trường
Không còn ai

Tân Nhạc - Tình yêu

Không còn ai đi chung một đời,
Không còn ai chia sớt nồng say,
Không còn ai chia lời thở than,
Đêm tôi về độc bước đơn côi.


Không còn ai tôi đi một mình
Cùng với bóng qua cánh đồng đời
Bên một màu rêu phong cỏ úa,
Phiến đá buồn ngồi hát chông chênh.


Người xa quá như mây mịt mù
Còn lại tôi xanh rêu đời mình,
Mai tôi về mưa thu chẻ lối
Vắng quá trời tôi cõng bóng tôi.

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Tố Tâm
Ghi lời : Ct.Ly
Vào ngày 18 tháng 10 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Không còn ai"